திட்டம்

1

இந்தோனேசியாவில் தாய் எலிவேட்டர்

2

உகாண்டாவில் உள்ள எலிவேட்டர்

3

உஸ்பெகிஸ்தானில் தாய் எலிவேட்டர்

4

சாம்பியாவில் தாய் எலிவேட்டர்

5

ஜோர்டானில் உள்ள எலிவேட்டர்

6

கொலம்பியாவில் தாய் எலிவேட்டர்

7

கென்யாவில் தாய் எலிவேட்டர்

8

பாகிஸ்தானில் தாய் எலிவேட்டர்

9

ஓமானில் தாய் எலிவேட்டர்

10

வியட்நாமில் தை எலிவேட்டர்

11

சவுதி அரேபியாவில் தாய் எலிவேட்டர்

1210

நைஜீரியாவில் தாய் எலிவேட்டர்

13

துபாயில் தாய் எலிவேட்டர்

14

ஓமானில் தாய் எலிவேட்டர்

15

கஜகஸ்தானில் உள்ள எலிவேட்டர்

16

வங்காளத்தில் தை எலிவேட்டர்